Forsamlinger, valg og bestyrelse

Generalforsamling

Murerlauget har to generalforsamlinger om året.

Den første generalforsamling finder sted i udgangen af marts måned og indeholder en redegørelse af, hvad der er sket det forløbne år, regnskabsaflægning samt valg til bestyrelsen. I bestyrelsen sidder fem bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene er oldermand. Bestyrelsen holder møde den første mandag i hver måned.

Den anden generalforsamling finder sted i efteråret. Det er udelukkende et orienterende møde, hvor oldermanden fortæller, hvad der sker på området i øjeblikket, og hvilken betydning det har for medlemmerne. Derefter kan medlemmerne tage problemer op, som murerlauget kan gå videre med.

I håndværksbranchen kaldes formænd for oldermænd.

Murerlaugets nuværende oldermand, David Harritz, sidder også i Aarhus Håndværkerforenings bestyrelse samt hos Dansk Byggeri.

Se en oversigt over Bestyrelsen

Læs også om

Forsamlinger, valg og bestyrelse Historie

Logoet

Aarhus Murermesterforening

Ejendomme

Formål og om organisationen