Bestyrelse & mødeudvalg

David Harritz

Oldermand

Keld Astrup Nielsen

Anders Böttger

Viceoldermand

Boris Nielsen

Jesper Gyllensten

Se oversigt over

Aktive medlemmer

Mødeudvalget

Passive medlemmer

Ejendomstilsynsførende