Ejendomme

Lokaler på Åboulevarden

Aarhus Murerlaug har lokaler på Åboulevarden 47, hvor vi har holdt til siden 1955.

Den tidligere oldermand Jakob Petersen var med til at opføre ejendommen. Inden den nuværende adresse blev købt, har lauget holdt til på Banegårdspladsen, Park Allé og ved Koncertpalæet i Kannikegade ved Aarhus Teater.

I 1930 købte vi byggegrunden på Stadion Allé 46/48, hvor stiftelsesbygningen med lejligheder til fordel for medlemmer, enker og børn efter medlemmer blev bygget. Stiftelsesbygningen hører under fonden Aarhus Murerlaugs Stiftelse. Det er en selvejende institution, der kører særskilt, men som er en del af murerlauget.

Aarhus Murerlaug har også et sommerhus i første klitrække i Blokhus i Nordjylland. Kun laugets medlemmer kan leje sommerhuset, som bookes gennem kontoret.

Læs også om

Forsamlinger, valg og bestyrelse Historie

Logoet

Aarhus Murermesterforening

Ejendomme

Formål og om organisationen