Forsamlinger, valg og bestyrelse

Murerlauget har to generalforsamlinger om året.
 
Den første finder sted i udgangen af marts måned og indeholder en redegørelse af, hvad der er sket det forløbne år, regnskabsaflægning samt valg til bestyrelsen. I bestyrelsen sidder fem bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene er oldermand. Bestyrelsen holder møde den første mandag i hver måned.
 
Den anden generalforsamling finder sted i efteråret. Det er udelukkende et orienterende møde, hvor oldermanden fortæller, hvad der sker på området i øjeblikket, og hvilken betydning det har for medlemmerne. Derefter kan medlemmerne tage problemer op, som murerlauget kan gå videre med.
 
I håndværksbranchen kaldes formænd for oldermænd.
 
Murerlaugets nuværende oldermand, David Harritz, sidder også i Aarhus Håndværkerforenings bestyrelse samt hos Dansk Byggeri.
 
Aarhus Murerlaug | Åboulevarden 47, 8000 Århus C  | Tlf.: 8612 5311