Formål og om organisationen

Aarhus Murerlaug er en forening for murermestre i Aarhus Kommune. Murerlauget varetager murermestrenes interesser, samler murermestrene og danner et fællesskab med foredrag, møder og halvårlige generalforsamlinger. Medlemskab af Aarhus Murerlaug skal være et stempel for godt håndværk, og alle medlemmer må bruge logoet.
 
Murerlauget er en lokalforening under Dansk Byggeri. Når man er medlem af murerlauget, bliver man desuden automatisk medlem af Aarhus Håndværkerforening. Det skyldes, at mange politiske tiltag rammer på tværs af håndværkergrupperne, og vi opnår størst politisk indflydelse, når vi står sammen.
 
Derfor har murerlauget også et godt samarbejde med kommunen. Her forsøger vi at løse de problemer, der kan opstå, når der kommer ændringer, der påvirker murerne.
 
På det seneste er der kommet en del krav til, hvordan isolering i muret byggeri skal være. Her arbejder murerlauget for at finde alternative løsninger eller kompromiser, der sikrer, at murermestrene ikke får dårligere arbejdsvilkår.
Aarhus Murerlaug | Åboulevarden 47, 8000 Århus C  | Tlf.: 8612 5311